Apsaugos-paslaugos Apsaugos paslaugos | Vilnius, Kaunas, Riga, Minsk Airport individual Transfers. Luxury Car Rental. BMW, Mercedes Benz rental / nuoma / аренда.

Apsaugos paslaugos


Profesionalios saugos paslaugos 24/7.

Ginkluota ir specializuota palyda.

Renginių ir susitikimų apsauga.

Renginių apsauga

Kompleksinė apsauga ir viešosios tvarkos palaikymas įvairių masinių renginių, koncertų, festivalių, konferencijų, pasitarimų, sportinių ir kt. metu. 

Budėjimas postuose ir teritorijose

Fizinė objektų apsaugą, nuolatos ar tam tikru laiku budint ginkluotam apsaugos darbuotojui ar apsaugos darbuotojų grupei.

Patruliavimas

Patruliavimo paslaugos, periodiškai, keletą kartų per parą, tarpusavyje suderintu laiku objekto patikrinimas, situacijos patalpose bei pastato išorėje įvertinimas.

Asmenų apsauga

Tai ne tik fizinės apsaugos paslaugų teikimas, bet ir apsaugos organizavimo bei jos tobulinimo klausimais konsultavimas bei pagalba.